QUY ĐỊNH VỀ QUY ĐỔI CÂN NẶNG

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, Pakago thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

1, Định nghĩa

Cân nặng thực tế: là cân nặng thực tế của kiện hàng.
Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000

2, Quy định của Pakago

Trong trường hợp cân nặng quy đổi > 300% cân nặng thực tế, Cân nặng tính cước = (Cân nặng quy đổi + Cân nặng thực tế)/2.

Riêng tuyến vận chuyển Đức – Việt, Cân nặng tính cước = (Cân nặng quy đổi + Cân nặng thực tế)/2 (không xét điều kiện chênh lệch cân nặng quy đổi).

Pakago mặc định tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng và chủ động truy thu tiền phí vận chuyển còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính phí theo đúng Quy định của Chính sách.

Pakago sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng  và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Pakago (nếu cần).