Job Archives

Posted 2 năm ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, mở rộng khách hàng tiềm năng Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới đảm bảo mục tiêu doanh số Lập kế hoạch thăm, chăm só...